Praca dla Ukraińców w Niemczech

Praca dla Ukraińców w Niemczech

18 maja, 2019 1 przez Doradca Personalny

Zatrudnienie cudzoziemców (m.in. Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Rosjan, Mołdawian) w Niemczech. Delegowanie pracowników spoza Unii do pracy w innym kraju Unii Europejskiej. Polscy pracodawcy mają możliwość delegowania do pracy za granicą polskich pracowników jak również obywateli innych państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej.

Praca dla Ukraińców w Niemczech

Z uwagi na zainteresowanie naszym rynkiem pracy obywateli Ukrainy, to oni są najczęściej delegowanymi do pracy za granicą cudzoziemcami przez naszych pracodawców.

Delegowanie jest optymalną formą wysłania pracownika do innego kraju w celu czasowego wykonywania pracy w tym kraju. Należy przy tym pamiętać, że w całym okresie w którym pracownik wykonuje swoją pracę za granicą obowiązują stawki płacy według niemieckich przepisów (Mindestlohn) a minimalna stawka od 1 stycznia 2019 roku wynosi 9,19 euro za godzinę pracy brutto dla pracownika delegowanego, przy czym w wielu branżach obowiązują wyższe stawki płacy minimalnej np. w branży budowlanej. Aby oddelegować cudzoziemca ze wschodu do pracy w Niemczech, konieczne jest zdobycie wizy Vander Elst. Jest to wiza wydawana przez Ambasadę Niemiec w Warszawie. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa zasadę swobody świadczenia usług obejmującą prawo przedsiębiorstwa do realizacji swoich usług w innym państwie członkowski Unii Europejskiej. Przedsiębiorca na tej podstawie może tymczasowo delegować swoich pracowników bez wymogów uzyskiwania dla nich oddzielnie pozwoleń na pracę co miałoby miejsce gdyby pracownik samodzielnie chciał uzyskać zatrudnienie bezpośrednio w niemczech bez udziału Polskiego pracodawcy. Kraje członkowskie UE wprowadzają wewnętrzne przepisy, które regulują warunki i zasady na jakich pracodawcy innych krajów UE mogą delegować swoich pracowników do pracy w ich kraju.

Niemiecka wiza Vander Elst wydawana jest w celu tymczasowego świadczenia usług w Niemczech pracownika, którego do pracy w Niemczech deleguje Polski pracodawca.

Samo uzyskanie wizy wiąże się ze spełnieniem kilku wymagań:

Obcokrajowiec musi mieć zawartą umowę o pracę lub zlecenie z Polskim pracodawcą, w związku z tym musi być ubezpieczony i pracować minimum od miesiąca u pracodawcy, który zamierza delegować pracownika do pracy w Niemczech. Musi w związku z tym legalnie przebywać na terenie Polski, mieć zezwolenie na pracę. Niezbędny jest dokument wydawany przez Polski ZUS – zaświadczenie A1 poświadczające, że pracownik podlega Polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego i co istotne aby wystąpić po te dokumenty niezbędne jest wcześniejsze udokumentowane zameldowanie w Polsce oraz uzyskanie Polskiego Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, który określa kraj w którym pracownik rozlicza się z osiąganych dochodów.

Uzyskanie wszystkich tych dokumentów trwa kilka tygodni i w przypadku braku konieczności uzupełniania braków dla uzyskania któregoś z niezbędnych dokumentów może zamknąć się w ok. 4 tygodniach od momentu zatrudnienia pracownika w Polsce. Ten okres jest również niezbędny aby udowodnić, że praca w Niemczech nie jest jedynym celem zatrudnienia pracownika i od razu po zatrudnieniu nie może on zostać legalnie wysłany za granicę. Pracownik zatrudniony jest na stałe w Polsce a jego praca za granicą ma charakter jedynie tymczasowy i w ramach swojej pracy w Polsce został delegowany do wykonywania swoich obowiązków na terenie Niemiec okazjonalnie np. przez 3 miesiące. Wniosek o wydanie wizy Vander Elst należy po wcześniejszym zarejestrowaniu się online złożyć w Ambasadzie Niemiec w Warszawie wraz z opłatą 75 euro (równowartość w złotych polskich). Agencja Work Holding za pomoc przy kompletowaniu i składaniu wniosku pobiera od pracodawcy dodatkową opłatę za usługę w wysokości 250 zł netto za jednego pracownika.

 

Agencja Pracy Tymczasowej Work Holding, umożliwia Polskim pracodawcom pomoc we wszelkich formalnościach i skuteczne delegowanie swoich pracowników do Pracy w Niemczech. Nasza pomoc jest kompleksowa – od skutecznej i szybkiej rekrutacji pracowników z krajów takich jak Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Polska poprzez konsultacje prawne i pomoc w załatwieniu wszystkich niezbędnych w procesie delegowania pracowników dokumentów i wizy Vander Elst, aż po rozliczanie kadrowo księgowe.

Do wniosku należy dołączyć: dwa wnioski w języku niemieckim, aktualne fotografie biometryczne, paszport, udokumentowanie pobytu i pracy u pracodawcy, umowa pracodawcy z firmą z innego państwa UE, zaświadczenie od firmy świadczącej usługi oraz dokument A1 oraz kartę EKUZ.

Pracodawca delegujący pracowników musi także zgłosić ten fakt w niemczech w różnych instytucjach w zależności od wielu szczegółów, które indywidualnie mogą wymagać poszczególnego zgłoszenia:

Zollamt – Niemiecki Urząd Celny, na internetowym portalu zgłoszeniowym należy zgłosić delegowanych pracowników wielu branż.

SOKA-Bau – Zgłaszamy pracowników branży budowlanej (także dotyczy elektryków). Niemiecka kasa urlopowa do której należy także odprowadzać składkę na urlop.

Finanzamt – Niemiecki Urząd Skarbowy, BG-Bau – ubezpieczyciel wypadkowy branży budowlanych, Deutsche Rentenversicherung – Ubezpieczenia Społeczne, Urząd meldunkowy (pracownicy przebywający w niemczech ponad 3 miesiące podlegają meldunkowi)

Pracownik delegowany do pracy w Niemczech podlega przepisom w zakresie płacy minimalnej według niemieckich przepisów Mindestlohn. Płaca minimalna różni się w zależności od branży i np. ogólna stawka to minimum 9,19 euro brutto za godzinę pracy ale dla branży budowlanej to w zależności od kwalifikacji minimum 12,20 euro brutto za godzinę pracy. Niemieckie urzędy jak również same firmy do pracy w których pracownicy są delegowani przykładają dużą wagę do weryfikacji czy pracownicy otrzymują płacę zgodną z niemieckimi przepisami. Na bieżąco weryfikowane są płatności wynagrodzenia, listy płac, godziny pracy a nawet polskie deklaracje podatkowe pracowników. Pewną część wypłaty dla pracownika można wypłacić jednak w formie ryczałtu czy diety czyli w sposób  niepodlegającą opodatkowaniu.

Mimo zatrudnienia pracownika przez Polską firmę, pracownikowi delegowanemu przysługuje gwarancja warunków pracy i płacy minimalnej według przepisów kraju do którego został delegowany, czyli tutaj Niemiec. Pracownikowi przysługuje także urlop w wymiarze wynikającym z przepisów niemieckich.

Zapraszamy do konsultacji oraz współpracy zainteresowanych przedsiębiorców a także Niemieckie firmy zainteresowane pracownikami delegowanymi z Polskich firm.